สมัครเรียนระดับชั้น ม.1

รับสมัคร
ม.1 รอบทั่วไป
ปีการศึกษา 2567

สมัครเรียนระดับชั้นม.4

รับสมัคร
ม.4 รอบทั่วไป
ปีการศึกษา 2567

2567

ประกาศผลการสอบ

ประกาศการจัดห้องเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

จำนวนผู้สมัคร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

100 ผู้สมัครทั้งหมด
100 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
100 นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ

จำนวนผู้สมัคร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

100 ผู้สมัครทั้งหมด
100 นักเรียนโรงเรียนเดิม
100 นักเรียนทั่วไป
100 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
100 วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
100 จีน-อังกฤษ
100 ญี่ปุ่น-อังกฤษ
100 เกาหลี-อังกฤษ
100 เวียดนาม-อังกฤษ
100 ไทย-สังคม

รวมจำนวนผู้สมัครทั้งหมด 100 คน

ข้อมูล ณ วันศุกร์ ที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567 00:00 น.